Cel projektu

Głównym efektem projektu będzie wspólny dla wszystkich Partnerów projektu Centralny Portal e-Usług stanowiący portal integrujący dane z innych systemów, agregujący informacje o świadczonych e-usługach, udostępniający interesantom spersonalizowane dane podatkowe. Centralny Portal e-Usług ma zapewniać dostęp do wszystkich produktów wytworzonych w ramach projektu, a przeznaczonych bezpośrednio dla mieszkańców. Centralny Portal e-Usług przy wykorzystaniu lokalnie zintegrowanych portali umożliwi nie tylko przegląd, ale także obsługę zdalną poprzez Internet zobowiązań finansowych Klientów urzędu, w tym zrealizowanie płatności drogą elektroniczną. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wdrożenie dla wszystkich Partnerów projektu portalu e-geodezja, jako część Centralnego Portalu e-Usług, który zapewni automatyzację wydawania wypisów oraz wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na Centralny Portal e-Usług składa się:

  1. Oprogramowanie e-usług.
  2. Szyna danych ESB.
  3. Oprogramowanie narzędziowe i portal mapowy obsługujący usługę e-geodezja.

Mechanizmy płatności dla poszczególnych e-usług publicznych zostaną zapewnione przez umożliwienie przeniesienia z Centralnego Portalu e-Usług do lokalnych portali podatkowych. W przypadku, jeżeli w ramach przedmiotowego projektu Partner projektu nie tworzy lokalnego portalu podatkowego obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie mechanizmu płatności w oparciu o dostępne mechanizmy płatności elektronicznej, co najmniej systemu PayByNet udostępnionego przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie opisanym w polityce bezpieczeństwa

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie opisanym w polityce bezpieczeństwa

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie w zakresie opisanym w polityce bezpieczeństwa

Nie
Wróć
Scroll to Top